Διεύθυνση:Α.ΓΡΕΓΟΥ 5, Μαρκόπουλο Μεσογαίας 19003, Αττικής
Κατηγορία:Εικόνα, Ήχος
Τηλέφωνα:2299063413