Διεύθυνση:ΚΥΠΡΟΥ 61, Αγία Παρασκευή 15343, Αττικής
Κατηγορία:Εμπορικός Αντιπρόσωπος, Ιατρικά Είδη, Ιατρικά Όργανα, Ιατρικά Εργαλεία, Ιατρικά Μηχανήματα, Ιατρικές Συσκευές
Τηλέφωνα:2106815681
FAX:2106815693