Διεύθυνση:Θέση Πάνορμος Λαυρεωτική 19500, Αττικής
Κατηγορία:Ιατρικά Είδη, Ιατρικά Όργανα, Ιατρικά Εργαλεία, Ιατρικά Μηχανήματα, Ιατρικές Συσκευές
Τηλέφωνα:2292063900
FAX:2292069235
E-mail: