Διεύθυνση:ΥΔΡΑΣ 14, Κρωπία (Κορωπί) 19400, Αττικής
Κατηγορία:Ιατρικά Είδη, Ιατρικά Όργανα, Ιατρικά Εργαλεία
Τηλέφωνα:2108230050
FAX:2108230196