Διεύθυνση:ΔΑΥΛΕΙΑΣ 9 Α Βάρη 16672, Αττικής
Κατηγορία:Ιατρικά Είδη, Ιατρικά Όργανα, Ιατρικά Εργαλεία, Ιατρικά Μηχανήματα, Ιατρικές Συσκευές
Τηλέφωνα:2108975765
FAX:2106620619