Διεύθυνση:ΟΡΦΕΩΣ 26, Βάρη 16672, Αττικής
Κατηγορία:Ιατρικά Μηχανήματα, Ιατρικές Συσκευές
Τηλέφωνα:2108974612
FAX:2108974612