Διεύθυνση:ΚΥΠΡΟΥ 64, Κρωπία (Κορωπί) 19400, Αττικής
Κατηγορία:Ιατρικά Μηχανήματα, Ιατρικές Συσκευές
Τηλέφωνα:6940778966