Διεύθυνση:Λεωφ. Μεσογείων 452, Αγία Παρασκευή 15342, Αττικής
Κατηγορία:Εμπορικός Αντιπρόσωπος, Ιατρικά Είδη, Ιατρικά Όργανα, Ιατρικά Εργαλεία, Ιατρικά Μηχανήματα, Ιατρικές Συσκευές
Τηλέφωνα:2106080143
FAX:2106003165
E-mail: