Διεύθυνση:Στρατηγού Τόμπρα 5, Αγία Παρασκευή 15342, Αττικής
Κατηγορία:Εμπορικός Αντιπρόσωπος, Ιατρικά Είδη, Ιατρικά Όργανα, Ιατρικά Εργαλεία, Ιατρικά Μηχανήματα, Ιατρικές Συσκευές
Τηλέφωνα:2106080607
FAX:2106422694
E-mail: