Διεύθυνση:ΠΑΡΟΥ 45, Βάρη 16672, Αττικής
Κατηγορία:Ιχθυοπωλείo
Τηλέφωνα:6979665548
Κινητά Τηλέφωνα:6979665548