Διεύθυνση:ΨΑΡΩΝ 47, Αγία Παρασκευή 15343, Αττικής
Κατηγορία:Ιχθυοπωλείo
Τηλέφωνα:2106531770