Διεύθυνση:Λεωφ. Μεσογείων 330, Αγία Παρασκευή 15341, Αττικής
Κατηγορία:Λογισμικό Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Software
Τηλέφωνα:2106541216
FAX:2106535178
E-mail: