Διεύθυνση:Άγιος Νικόλαος Μπούρα Σπάτα 19004, Αττικής
Κατηγορία:Αντιπροσωπείες Καφέ, Μηχανήματα Καφεκοπτείων
Τηλέφωνα:2108652285