Διεύθυνση:ΚΕΚΡΟΠΟΣ 11, Βάρη 16672, Αττικής
Κατηγορία:Κατεψυγμένα Προϊόντα, Συσκευασία, Τυποποίηση
Τηλέφωνα:2108950210