Διεύθυνση:Πατρ. Γρηγορίου 19, Αγία Παρασκευή 15341, Αττικής
Κατηγορία:Ιχθυοπωλείo, Κατεψυγμένα Προϊόντα
Τηλέφωνα:2106518043