Διεύθυνση:Αγίου Δημητρίου 30, Σπάτα 19004, Αττικής
Κατηγορία:Καπνά, Πούρα, Τσιγάρα
Τηλέφωνα:2106633146