Διεύθυνση:Τροίας 12, Νέα Μάκρη 19005, Αττικής
Κατηγορία:Εμπορικός Αντιπρόσωπος, Κλιματιστικά, Κλιματισμός, Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (Εμπόριο - Επισκευή)
Τηλέφωνα:2294084148
FAX:2294096120