Διεύθυνση:Παπαθανασίου 13, Παιανία 19002, Αττικής
Κατηγορία:Εμπορικός Αντιπρόσωπος, Είδη Δώρων, Κοσμήματα
Τηλέφωνα:2106647060