Διεύθυνση:Μενελάου 4, Ταύρος 17778, Αττικής
Κατηγορία:Εμπορικός Αντιπρόσωπος, Λευκά Είδη, Προικός Είδη
Τηλέφωνα:2103639609
FAX:2103639609