Διεύθυνση:Πεντέλης & Τυρνάβου Γέρακας 15344, Αττικής
Κατηγορία:Λιπαντικά
Τηλέφωνα:2106616600
FAX:2106618619
E-mail: