Διεύθυνση:Λεωφ. Λαυρίου 118, Παιανία 19002, Αττικής
Κατηγορία:Μαρμαρογλυφεία, Μάρμαρα, Γρανίτες, Μηχανήματα Μαρμάρου, Ασβεστοποιίο
Τηλέφωνα:2106645380
FAX:2106029108