Διεύθυνση:Λεωφόρος Βάρης 6, Βάρη 16672, Αττικής
Κατηγορία:Μαρμαρογλυφεία, Μάρμαρα, Γρανίτες, Ασβεστοποιίο
Τηλέφωνα:2109654980