Διεύθυνση:Λεωφόρος Βασιλέως Κωνσταντίνου 60, Κρωπία (Κορωπί) 19400, Αττικής
Κατηγορία:Τεχνική Εταιρεία, Τεχνικό Γραφείο
Τηλέφωνα:2106624581
FAX:2106624568