Διεύθυνση:Μελά Παύλου 36α, Αγία Παρασκευή 15343, Αττικής
Κατηγορία:Εμπορικός Αντιπρόσωπος, Είδη Καθαρισμού, Υλικά Καθαρισμού, Μηχανήματα Καθαρισμού
Τηλέφωνα:2106084195
FAX:2106084196
E-mail: