Διεύθυνση:ΤΡΙΠΤΟΛΕΜΟΥ 38, Βάρη 16672, Αττικής
Κατηγορία:Διεθνείς Μεταφορές
Τηλέφωνα:2108979070
FAX:2108971201