Διεύθυνση:ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ 17 Α Μαρκόπουλο Μεσογαίας 19003, Αττικής
Κατηγορία:Εμπορικός Αντιπρόσωπος, Τρόφιμα
Τηλέφωνα:2299040558