Διεύθυνση:ΤΡΙΠΟΛΗΣ Ανάβυσσος 19013, Αττικής
Κατηγορία:Ξυλεία
Τηλέφωνα:2291038366