Διεύθυνση:Επιμενίδου 15, Ηράκλειο 71202, Ηρακλείου
Κατηγορία:Ξενοδοχείο
Τηλέφωνα:2810228103
FAX:2810240350
E-mail:
Website: