Διεύθυνση:ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΘΕΣΗ ΤΟΧΙ 75, Κρωπία (Κορωπί) 19400, Αττικής
Κατηγορία:Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (Εμπόριο - Επισκευή), Τεχνικοί Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Τεχνικοί Δικτύων
Τηλέφωνα:2102230050
FAX:2102230054
E-mail:
Website: