Διεύθυνση:Ισ. Μωραϊτου 99, Κρωπία (Κορωπί) 19400, Αττικής
Κατηγορία:Διαφημιστική Εταιρεία, Διαφημιστικά Αντικείμενα, Διαφημιστικά Δώρα
Τηλέφωνα:2106620505
FAX:2106620504
E-mail: