Διεύθυνση:Ευεργέτη Γιαβάση 18, Αγία Παρασκευή 15341, Αττικής
Κατηγορία:Κατασκευαστικές Επιχειρήσεις, Οικοδομικές Εργασίες
Τηλέφωνα:2106398285