Διεύθυνση:Σκύρου 4, Αγία Παρασκευή 15342, Αττικής
Κατηγορία:Ηλεκτρολόγος
Τηλέφωνα:2106393330