Διεύθυνση:Λεωφ. Μεσογείων 354, Αγία Παρασκευή 15341, Αττικής
Κατηγορία:Φαρμακευτική Εταιρεία
Τηλέφωνα:2106542909
FAX:2106548909
E-mail: