Διεύθυνση:Μυκηναϊκών Τάφων Σπάτα 19004, Αττικής
Κατηγορία:Μετακομίσεις, Μεταφορές, Μεταφορές Ξηράς
Τηλέφωνα:2106632543