Διεύθυνση:Πατρ. Γρηγορίου 31, Αγία Παρασκευή 15341, Αττικής
Κατηγορία:Φυσιοθεραπεία, Φυσικοθεραπεία
Τηλέφωνα:2106522245
Κινητά Τηλέφωνα:6977976895
FAX:2106522245