Διεύθυνση:ΣΤΑΥΡΟΥ Γ. ΜΠΕΚΑ 20, Σπάτα 19004, Αττικής
Κατηγορία:Φωτοτυπίες, Φωτοαντίγραφα
Τηλέφωνα:2106635404
FAX:2106635413