Διεύθυνση:Λεωφ. Βάρης - Κορωπίου 74 & Μακεδονίας 1, Βάρη 16672, Αττικής
Κατηγορία:Φωτογραφείο, Φωτογραφικό Εργαστήρια, Φωτογράφος
Τηλέφωνα:2109656313
FAX:2109656313