Διεύθυνση:ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ-ΕΛΑΙΩΝ ΦΟΙΝΙΚΙΑ 3, Καλυβία Θορικού 19010, Αττικής
Κατηγορία:Φωτογραφείο, Φωτογραφικό Εργαστήρια, Φωτογράφος
Τηλέφωνα:6944590067