Διεύθυνση:Θέση Φράτι Καρελά, Λεωφ. Λαυρίου (21 χλμ.) Κρωπία (Κορωπί) 19400, Αττικής
Κατηγορία:Οδοντίατρος
Τηλέφωνα:2106643181
FAX:2106643182
E-mail: