Διεύθυνση:Χαλκοκονδύλη 41, Αθήνα 10432, Αττικής
Κατηγορία:Ξενοδοχείο
Τηλέφωνα:2105232311, 2105230413
FAX:2105247360
E-mail: info@ionishotel.gr
Website:www.ionishotel.gr